Kirkecenter ved Rårup Kirke


Rårup kirke og kirkens omgivelser hviler i en smuk balance. Den omkransende beplantning og de lave stengærder indrammer og lader kirken stå alene i centrum omgivet af kirkegårdens ro.

Det nye kirkecenter rykker ikke ved denne balance, men indgår i en rummelig dialog, hvor den stedlige orden, som allerede er etableret, bliver styrket og præciseret.

Det nye kirkecenter søger, ved en rolig og afdæmpet, men klar hoveddisponering, at forme en ramme for sognenes aktiviteter med en særlig egen rumlig identitet skabt i en dialog imellem de formskabende elementer der afgrænser og definerer.

 

Kirkecenteret tegner en rolig, hvid base mod kirkegårdens trækroner og selve Rårup kirke
Kirkecenteret set fra Bakkedalsvej