Mini-konfirmand

Minikonfirmand er et tilbud til alle børn på 3. klassetrin. Formålet med minikonfirmand er gennem fortælling, sang, leg, forundring, og frem for alt hyggeligt samvær, at skabe en større fortrolighed og forståelse hos børnene for, hvad der sker ”henne i kirken”, og hvad kristendommen handler om.

Forløbet strækker sig fra uge 38 og frem til første søndag i advent, hvor vi mødes onsdage efter skoletid fra kl. 14.00-15.30.

Infomøde og tilmelding: onsdag den 6. september kl. 16.30-17.00 i Kirkecenteret ved Rårup Kirke.