Mini-konfirmand

Minikonfirmand er et tilbud til alle børn på 3. klassetrin. Formålet med minikonfirmand er gennem fortælling, sang, leg, forundring, og frem for alt hyggeligt samvær, at skabe en større fortrolighed og forståelse hos børnene for, hvad der sker ”henne i kirken”, og hvad kristendommen handler om.