Indmeldelse/udmeldelse af folkekirken


UDMELDELSE AF FOLKEKIRKEN

Udmeldelse af folkekirken kan ske ved henvendelse til præsten.

Hvis du ønsker det, står præsten naturligvis altid til rådighed for en samtale i den forbindelse.

Vær opmærksom på, at du ved at melde dig ud samtidig giver afkald på retten til kirkelig betjening. Det har betydning også for din familie. Som udgangspunkt tages en udmeldelse som udtryk for, at man ikke ønsker en kirkelig begravelse.

 
INDMELDELSE/GENINDMELDELSE I FOLKEKIRKEN

Indmeldelse i folkekirken sker med dåben.

Er du allerede døbt, men udmeldt af folkekirken, sker genindmeldelse ved henvendelse til præsten. Det påhviler i den forbindelse præsten - så vidt muligt - at sikre sig, at ønsket om genindtræden i folkekirken er oprigtigt.

Er du døbt i et andet trossamfund vil det som regel også være muligt at blive optaget som medlem i folkekirken.