Fødsel


Fødselsanmeldelsen sker automatisk gennem jordemoren. Er man ikke gift skal, inden for 14 dage fra barnets fødsel, udfyldes en Omsorgs- og ansvarserklæring på www.borger.dk, med henblik på registrering af faderskab og forældremyndighed.