Dåb/navngivning


Ønskes dåb kontaktes sognepræsten for at aftale tidspunkt for dåben. Barnedåb finder normalt sted i forbindelse med gudstjenesten om søndagen. Til barnedåb skal bruges navne og adresser på fadderne. Minst 3 og højst 5 faddere. For at være fadder skal man være døbt med en kristen dåb, og man kan være fadder fra konfirmationsalderen. Der hører ingen juridiske forpligtelser med til at være fadder, men man forpligter sig moralsk til at deltage i dåbsbarnets oplæring i den kristne tro, som det hedder. Af samme grund kan man godt blive indskrevet som fadder uden at være til stede ved dåbshandlingen. Dåbsforældrene skal have en samtale med præsten, og her afleveres navn på barnet og faddernes navne og adresser.

Navngivning uden dåb.
Et barn skal navngives inden 6 måneder efter fødslen. Ansøgningen rettes til sognepræsten gennem www.borger.dk.